Les Pakketten


voor losse lesprijzen kunt u terecht bij de pagina “Losse lessen”Het feit dat de lessen uit een pakket verbruikt zijn geeft niet automatisch recht op het doen van het praktijkexamen. Een leerling dient wel over voldoende vaardigheden te beschikken om het praktijkexamen met goed gevolg af te kunnen leggen.  Lessen die uit een pakket over zijn worden terugbetaald. Uiteraard betalen we de les pakketprijs terug. Bij betaling in termijnen dient het volledige bedrag betaald te zijn voordat een examen wordt aangevraagd. Bij een pakket op maat wordt het pakket direct onder het aantal lessen in rekening gebracht. De lessen buiten dat pakket worden als losse lessen berekend. Prijs van deze lessen € 50,= per uur. Wanneer in Toppakket na 40 lessen examen wordt gedaan tegen het advies van de instructeur in vervalt de examengarantie. Bij vroegtijdig stoppen met de rijopleiding worden de genoten lessen als losse rijlessen gefactureerd.